Навчально-науковий інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова проводить набір слухачів на щомісячні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (ЗДО).

Програму курсів розроблено відповідно до чинного законодавства – законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», з урахуванням стратегії, цілей, завдань оновленого Базового компонента дошкільної освіти, потреби підвищення якісних показників дошкільної освіти.
Зміст Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО складається з теоретичної, практичної підготовки, а також виконання завдань для самостійної роботи.
Теоретична складова програми зорієнтовна на:
 оволодіння основними категоріями і поняттями; цінностями дошкільної освіти, базовими принципами становлення компетентностей дитини в різних видах дитячої діяльності.
 формування здатності та готовності до: врахування українських традицій та міжнародних практик в реалізації змісту освітнього процесу;
 вдосконалення професійно-педагогічних компетентностей щодо впровадження інтеграційного підходу до організації фізичної, здоров’язбережувальної діяльності в ЗДО;
 формування навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО;
 оволодіння сучасними науково-теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо формування комунікативної, мовленнєвої, літературно-художньої компетентності дошкільників;
 самостійного опрацювання інноваційних технологій розвитку творчості дітей дошкільного віку;
 оволодіння основами інклюзії, корекційно-реабілітаційною допомогою відповідно до нозології.
Зміст практичної складової Програми передбачає формування здатностей та готовності педагогічних працівників ЗДО до:
 змістово-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Державного стандарту дошкільної освіти;
 розвитку в дітей дошкільного віку базових якостей особистості;
 вивчення запитів й очікувань усіх учасників освітнього процесу в закладі освіти задля підвищення якості дошкільної освіти;
 проєктування індивідуальної траєкторії особистісно-професійного саморозвитку.
Самостійна робота містить завдання, що спрямовані на поглиблене вивчення нормативних та інструктивно-методичних документів щодо організації освітнього процесу в ЗДО, завдання пошуково-дослідницького змісту.
Звітуючи про виконання завдань самостійної роботи слухачі презентують та захищають авторські проєкти за освітніми напрямами.
Обсяг програм – від 6 годин до 150 годин.
Термін навчання – від одноденних тренінгів до 2-х тижнів занять.
В кожній програмі є переліки вибіркових модулів.

                                           Нами забезпечується:
• сучасний рівень модернізованого освітнього середовища з професорсько-викладацьким складом, що налічує авторів підручників і навчальних посібників для закладів освіти усіх рівнів, розробників інноваційних методик навчання, експертів МОН України, сертифікованих тренерів, вихователів-новаторів, міжнародних експертів та ін.;
• якісний аудіо- та відеоконтент, мультимедійний супровід освітнього процесу за гнучкою системою з міжкурсовою підтримкою з подальшим накопиченням компетенцій і можливістю зарахування підвищення кваліфікації на наступний термін на базі відкритого інтегрованого освітнього середовища з інтелектуальним додатком для організації самоосвітньої діяльності педагога (ВІОС);
• очну, змішану (очно-дистанційну), дистанційну, дуальну (на робочому місці слухача) форми навчання.
За результатами підвищення кваліфікації слухачі отримують
Свідоцтво або Сертифікат державного зразка.

Реєстрація на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти здійснюється на сайті Інституту (через пошту gmail).

Контакти
(044) 239–30–97
(044) 288–25–58
(098) 927–48–48
(050) 604-47-74
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: https://ippk.npu.edu.ua/

Будемо раді сприяти вашому подальшому
професійному зростанню!

девочка_ладошки2.jpg

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти