«ЗАТВЕРДЖЕНО»           

                                                                                     Директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації

доктор педагогічних наук, професор,

заслужений працівник освіти України

_________________Володимир Сергієнко

                                           «11» грудня  2023 р.  

Базовий графік*

підвищення кваліфікації

педагогічних і науково-педагогічних працівників

на 2024 рік

№ п/п

Період навчання

Напрям

1

22.01. - 02.02.

«Підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної галузі» (української мови та літератури, зарубіжної літератури);

«Підвищення кваліфікації бібліотекарів»

2

22.01. - 02.02.

«Підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної галузі» (іноземні мови)

3

05.02. - 23.02.

 «Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО»

4

05.02. -16.02.

«Підвищення кваліфікації вчителів громадянської та історичної галузі» (також вчителі Захисту України, основ здоров’я,  правознавства)

«Підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури»

«Підвищення кваліфікації працівників позашкільної освіти»

5

26.02. -08.03.

«Підвищення кваліфікації вчителів географії, екології, біології, хімії»

«Підвищення кваліфікації вчителів фізики, математики, інформатики»

6

04.03 – 15.03

«Сучасні ІКТ у діяльності педагогічного працівника»

7

11.03. - 22.03

«Психологічний супровід учасників освітнього процесу засобами арт-терапії»

8

11.03. - 22.03.

«Підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»

«Підвищення кваліфікації працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників»

9

25.03. - 05.04.

«Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів»;

«Підвищення кваліфікації працівників ЗДО»

10

08.04. - 19.04.

«Підвищення кваліфікації асистентів учителів, практичних психологів, логопедів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів»

11

15.04. - 26.04.

«Підвищення кваліфікації вчителів мистецтва»

«Підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання»

«Підвищення кваліфікації працівників позашкільної освіти»

«Підвищення кваліфікації працівників ресурсних центрів»

12

29.04. - 10.05.

«Підвищення кваліфікації вчителів математики, фізики, інформатики»

«Підвищення кваліфікації вчителів географії, біології, хімії, екології»

13

13.05. - 24.05.

«Підвищення кваліфікації працівників ЗДО»

14

27.05. - 07.06.

«Підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної галузі» (української мови та літератури, зарубіжної літератури)

«Підвищення кваліфікації бібліотекарів»

15

27.05. - 07.06.

«Підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної галузі» (іноземні мови)

16

10.06. - 21.06.

 «Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО»

17

08.07. – 19.07

«Сучасні ІКТ у діяльності педагогічного працівника»

18

15.07. – 26.07

«Психологічний супровід учасників освітнього процесу засобами арт-терапії»

«Підвищення кваліфікації працівників ЗДО»

19

05.08. – 16.08

«Сучасні ІКТ у діяльності педагогічного працівника»

20

12.08. – 23.08

«Психологічний супровід учасників освітнього процесу засобами арт-терапії»

«Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів»

21

16.09. - 28.09.

«Підвищення кваліфікації вчителів громадянської та історичної галузі» (також вчителі Захисту України, основ здоров’я,  правознавства)

«Підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури»

«Підвищення кваліфікації працівників позашкільної освіти»

22

30.09. - 11.10.

«Підвищення кваліфікації вчителів географії, екології, біології, хімії»

«Підвищення кваліфікації вчителів математики, фізики, інформатики»

23

14.10. - 25.10.

 «Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО»

24

14.10. - 25.10.

«Підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»

«Підвищення кваліфікації працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників»

«Підвищення кваліфікації працівників ресурсних центрів»

25

28.10. - 08.11.

«Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів»

«Підвищення кваліфікації працівників ЗДО»

26

11.11. - 22.11.

«Підвищення кваліфікації асистентів учителів, практичних психологів, логопедів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів»

«Підвищення кваліфікації працівників ресурсних центрів»

27

11.11. - 22.11.

«Підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної галузі» (української мови та літератури, зарубіжної літератури)

«Підвищення кваліфікації бібліотекарів»

28

11.11. - 22.11.

«Підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної галузі» (іноземні мови)

29

25.11. - 06.12.

«Підвищення кваліфікації вчителів мистецтва»

«Підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання»

«Підвищення кваліфікації працівників позашкільної освіти»

30

25.11. - 06.12.

«Підвищення кваліфікації вчителів математики, фізики, інформатики»

31

25.11. - 06.12.

«Підвищення кваліфікації працівників ЗДО»

32

25.11. - 06.12.

Збірна група (всі напрямки)

33

09.12. - 20.12.

«Сучасні ІКТ у діяльності педагогічного працівника»

34

09.12. - 20.12.

«Психологічний супровід учасників освітнього процесу засобами арт-терапії»

Погоджено: директор Навчально-наукового центру доуніверситетської підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації

Н.М. Зазимко____________

Розробила: завідувач відділення підвищення кваліфікації фахівців

Мельник Л.М.____________

*Примітка: за потреби слухачів і набору не менше 10 осіб в групу, можливе навчання поза цим графіком. Ми готові проводити заняття за вказаними напрямами щотижня при наявності зареєстрованих слухачів.

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти