1

2

25-27 березня 2021 року на базі Навчально-наукового інституту неперервної освіти (ННІНО) факультету менеджменту освіти і науки відбулася Міжнародна науково-практична онлайн - конференція «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM-навчання» У роботі конференції взяли участь науковці з університетів-партнерів США, Німеччини, Польщі, Словаччини, Литви, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, а також понад 100 учасників з різних куточків України. Співорганізаторами конференції виступили також вітчизняні науковці Національного Центру «Мала академія наук України» та Інституту розвитку освіти МОН України.

4Пленарне засідання конференції, яке транслювалося на каналі YouTube, переглянуло близько 300 науковців, викладачів та вчителів. З вітальним словом виступили: Торбін Григорій Мирославович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова; Балуба Ігор Анатолійович, керівник експертної групи з питань фахової передвищої освіти Директорату фахової передвищої і вищої освіти МОН України; Федоришин Василь Ілліч, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського, які наголосили на важливості діяльності ННІНО для розвитку освіти дорослих, відзначили актуальність тематики конференції для сьогодення та проаналізували сучасні виклики в освітній галузі.

 5Під час пленарного засідання відбулась презентація результатів науково-дослідної роботи «Модернізація системи підвищення кваліфікації учителів на засадах нової української школи» (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор ННІНО, В.П. Сергієнко). Доповідач зупинився на перевагах створенного колективом науковців веб-орієнтованого відкритого освітнього середовища (ВОС) як засобу модернізації системи підвищення кваліфікації вчителів, що дозволило четвертий рік поспіль вперше через 25 років відновити та здійснювати на Всеукраїнському рівні системну діяльність Інституту з питань підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти усіх рівнів. На базі ВОС формується віртуальне середовище самоосвітньої діяльності вчителя з діагностикою готовності до впровадження ключових компетентностей Нової української школи. Розкрито напрями реалізації ідей STEAM – освіти, конкретні результати співпраці в цій царині з Національним Центром «Мала академія наук України» та іншими партнерами.

6Також відбулася презентація Міжнародної мистецької школи-хабу професійного розвитку педагогічних працівників, створеної на базі ННІНО спільно з факультетом мистецтв імені Анатолія Авдієвського, яка успішно функціонує з 1 жовтня 2021 року. Близько 3000 зацікавлених слухачів активно реєструються на різні курси, тренінги та майстер-класи, що пропонуються викладачами в рамках цього напряму. Підготовлено і апробовано 18 програм, розроблено декілька методичних рекомендацій, створені робочі зошити для слухачів курсів, формується «Золотий фонд творчих робіт слухачів напряму «Терапія творчістю». Застосовуються методи інтерактивного навчання: втілюючий діалог, музична медитація, метод вільних асоціацій, метод творчої трансформації поданого матеріалу, проблемно-пошуковий, арт-методи. Впроваджено досвід провідних країн світу - США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії та ін. До навчання слухачів залучаються міжнародні експерти. Розроблено також план заходів щодо підвищення кваліфікації освітян на базі університетів країн Євросоюзу після закінчення пандемії.

7Досвідом роботи поділилися іноземні колеги, а саме: Andre Bresges, doctor of science, professor, director of the Institute of physical education University of Cologne (Germany); Šebeň Vladimír, Kľučarová Andrea, Šterbáková Katarína Department of Physics, Mathematics and Technology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, The University of Prešov in Prešov; Tursyngozhayev K. B.; Бейлерова-Алекберова Б.Е., психолог, музикознавець, музичний терапевт; старший науковий спіробітник, дисертант Інституту освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку; Вольфганг Вейгель, Dozent für Gitarre & Kammermusik, Veranstalter в компании &quot, Musikhochschule Münster (Germany); Станіслав Демчук, керівник-огранізатор концертів та подій польського народного Ансамблю пісні і танцю Шльонськ (Польща); Іванова М. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-педагогічної освіти факультету естетичної освіти, Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка (Білорусь); Laurynas Vakaris Lopas, LMTA Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Литва) та ін. Також активні дискусії та обмін досвідом відбулися під час роботи трьох секційних засідань, на яких розглянуто актуальні проблеми Нової української школи та професійної освіти впродовж життя, інноваційні методи викладання, навчання і менеджменту в освіті, сучасних освітніх інформаційних технологій, STEAMосвіти, ролі та місця музичної терапії та терапії творчістю в сучасному освітньому просторі.

 89

За програмою конференції протягом 25-27 березня 2021 р. викладачі університету, запрошені міжнародні експерти і вітчизняні сертифіковані тренери, науковці з Національного Центру «Мала академія наук України» провели тренінги з підвищення кваліфікації вчителів та викладачів. Великою популярністю користувалися тренінги, що стосувалися розвитку професійних компетентностей учителів Нової української школи, проблем інклюзивної освіти, цікавих впроваджень ідей STEAM – освіти, технік музичної терапії та терапії творчістю в освітній процес тощо. Головним девізом заходів було максимальне наближення віртуального до реального, що залишиться актуальним в процесі розвитку розпочатих на системній основі Всеукраїнських тренінгів з метою створення умов для підвищення кваліфікації учителів з віддалених регіонів на базі провідного педагогічного вишу держави.

 10

За результатами плідної співпраці між науковцями з різних країн видано електронну збірку тез доповідей на актуальні теми, заявлені як напрями конференції, обговорено шляхи подальшої співпраці з університетами-партнерами.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

факультету менеджменту освіти і науки

 

Програма конференції

Збірник тез доповідей

 

Для перегляду прямої трансляції пленарного засідання конференції переходьте за посиланням:

Трансляція пленарного засідання в YouTube

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти