«Затверджую»

Директор Навчально-наукового інституту

                                                                               перепідготовки, підвищення кваліфікації

                                                          та доуніверситетської освіти

                                                           НПУ імені М.П. Драгоманова

професор Сергієнко В.П.

__________________________

 «___»____________ 2022 року 

ПОРЯДОК

оформлення слухачів на курси підвищення кваліфікації на 2022 рік

Набір груп слухачів здійснюється працівниками Навчально-наукового інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова (далі – ННІППКДП) залежно від обраного фізичними особами напряму за відповідними програмами та галузями, а також юридичними особами на підставі результатів конкурсного відбору.

Слухачі, які бажають пройти курси підвищення кваліфікації, реєструються на сайті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за посиланням у вкладці «Реєстрація на курси» або на сайті ННІНО https://ippk.npu.edu.ua/, або звертаються до методичного кабінету курсів підвищення кваліфікації ННІППКДП НПУ імені М.П. Драгоманова для попереднього запису (каб. 106, тел. (044) 234-77-47, 239-30-97, моб. (098) 927-48-48).

Після формування груп для підвищення кваліфікації у складі не менше 10 осіб слухачі запрошуються  в методичний кабінет курсів підвищення кваліфікації ННІППКДП НПУ   ім. М.П. Драгоманова (каб. 106, адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9) для оформлення документів. За бажанням слухачів відповідні документи можуть бути надіслані ними електронною поштою(ippk@npu.edu.ua), шляхом мессенджера Viber, Укрпоштою, Новою поштою та ін.

Звертаємо Вашу увагу, що навчання на курсах, у зв’язку із запровадженням протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19 проводиться  виключно дистанційно в режимі on-line.

Для зарахування на курси підвищення кваліфікації ННІППКДП НПУ

         імені М.П. Драгоманова викладачам, вчителям, вихователям, працівникам закладів    позашкільної освіти,  керівникам закладів освіти, державним службовцям та ін. -    необхідно надати такі документи:

  • копія паспорта (1-3 сторінки)
  • копія документа про вищу освіту
  • копія свідоцтва про шлюб (у разі, якщо прізвища в дипломі та паспорті не збігаються)
  • заява про зарахування
  • договір на навчання в 2-х примірниках
  • копія (скан) документу про оплату вартості курсів підвищення кваліфікації

Для зарахування на курси підвищення кваліфікації

            слухачам, направленим на навчання від Центрів зайнятості, а також за     результатами тендерного відбору необхідно надати такі документи:

  • направлення на навчання від Центрів зайнятості
  • копія паспорта (1-3 сторінки)
  • копія документа про вищу освіту
  • копія свідоцтва про шлюб (у разі, якщо прізвища в дипломі та паспорті не збігаються)

  

Слухачі, які підвищують кваліфікацію за кошти юридичних осіб надають підписані 

Договір про співпрацю юридичної особи з НПУ імені  М.П. Драгоманова, а також  Договір  про  надання  юридичній  особі  освітніх   послуг.

Вартість навчання на довготривалих курсах підвищення  кваліфікації визначається згідно складених кошторисів та складає станом на 25.01.2022 року:

    - Для вчителів і керівників ЗЗСО, вихователів ЗДО, працівників закладів позашкільної    освіти  - 1700 грн. (2 тижні навчання, 150 год.)

   -Для викладачів ЗВО – 3 500 грн. (3 тижні навчання, 180 год.)

Вартість навчання на тренінгах з підвищення  кваліфікації залежить від кількості

     годин  та категорій слухачів відповідно:

Для педагогічних працівників, викладачів закладів вищої та професійно-технічної освіти

Для державних службовців

 6 год - 300 грн.

15 год – 500 грн.

15 год – 500 грн.

  30 год – 1000 грн.

                30 год - 700 грн.

60 год - 1500 грн.

  60 год - 1300 грн.

120 год - 1500 грн.

Оплата вартості курсів підвищення кваліфікації здійснюється у будь-якому банку на вибір слухачів будь-яким способом за такими реквізитами:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Рахунок отримувача: UA3482 0172 0313 2910 0120 1013 601

Назва установи банку: ДКСУ

Код отримувача (ЄДРПОУ): 02125295

ПРИ ОПЛАТІ ОБОВ’ЯЗКОВО НЕОБХІДНО ЗАЗНАЧАТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: ЗА НАВЧАННЯ НА КУРСАХ В ННІППКДП (ПОВНІСТЮ П.І.Б.) ЗГІДНО ДОГОВОРУ № 19-01/__КУРС – 1

Після подання відповідних документів (див. п. 5) слухач наказом ректора зараховується до складу групи курсів підвищення кваліфікації, навчається за розкладом з обліком відвідування занять, затвердженим в установленому порядку. Після успішного захисту випускової роботи, тестового опитування та анкетування слухач відраховується наказом ректора зі складу групи.

По закінченню курсів видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації. У свідоцтво   вписується назва модулів  програми, тема підсумкової роботи слухача, погоджена з науковим керівником. Видача свідоцтва або сертифіката (для короткотривалих тренінгів) реєструється в журналах обліку.

 Посилання на форму для реєстрації на довго- та короткотривалі курси:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMISy1VomSsXy6_VN34dzFlgwHN4J2w2KxF8lAvlG7CLlyA/viewform

 Погоджено:

Начальник планово-економічного центру                                                   Н.М. Євдокимова

Завідувач кафедри освіти дорослих                                                              В.М. Слабко

Завідувач відділення підвищення кваліфікації                                            Л.М. Мельник

Уповноважена з антикорупційної діяльності університету                        А.В. Діденко

         Підготувала: спеціаліст відділення

підвищення кваліфікації  Коваленко І. В.

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти