План роботи Науково-методичної ради Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації на 2015-2016 н.р.

Вересень – 2015 р.

 1. Основні напрями роботи науково-методичної ради інституту в контексті основних засад Закону України «Про вищу освіту» та затвердження плану роботи науково-методичної ради на цей період.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

 1. Про стан підготовки робочих програм з навчальних дисциплін і практик кафедр інституту в контексті основних засад Закону України «Про вищу освіту».

Доповідає: заступник директора доц. Уліщенко В.В..

декан факультету проф. Лисянська Т.М.

3. Поточні питання.

 

Листопад – 2015 р.

 1. Стан і перспективи розвитку міжнародної наукової діяльності в інституті та її методичне забезпечення.

Доповідає: заступник директора з науки та міжнародної діяльності доц. Тімохін В.В.

 1. Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів та слухачів: стан, проблеми, перспективи.

Доповідає: заступник директора доц. Уліщенко В.В. ,

завідувачі кафедр, декан факультету проф. Лисянська Т.М.

 

 1. Оптимізація процесу викладання іноземних мов з використанням синергетичного підходу та ефективність засвоєння слухачами іншомовного матеріалу.

Доповідає: декан факультету перепідготовки проф. Лисянська Т.М.

та викладачі іноземної мови

4. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів інституту.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

Січень – 2016 р.

 1. Про впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.

Доповідають: зав. кафедрами проф. Ісаєнко В.М.,

проф. Гузій Н.В., доц.. Матвієнко Р.О.

 1. Про застосування інформаційних та ком’ютерних технологій при викладанні професійних дисциплін.

Доповідає: зав. кафедри доц.. Матвієнко Р.О.

 

 1. Виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах інституту за 2015 рік та затвердження плану її видання на 2016 рік.

Доповідає: заступник директора доц. Дейнега І.І.

4. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів інституту.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

 

Березень – 2016 р.

 1. Аналіз методичного забезпечення дистанційної форми навчання та ефективності його використання в заочній формі навчання в інституті.

Доповідають: доц.. кафедри освіти дорослих Ніколаєв К.Д.

 1. Моніторинг та напрями забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації науково-педагогічними інституту.

Доповідає: заступник директора доц. Дейнега І.І.

3. Взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками інституту як інформаційна база підвищення якості надання освітніх послуг.

Доповідає: зав. кафедрами проф. Ісаєнко В.М.,

проф. Гузій Н.В., доц.. Матвієнко Р.О.

4. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів інституту.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

Травень – 2016 р.

1. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та роботу державних екзаменаційних комісій. Організація підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування.

Доповідає: декан факультету проф. Лисянська Т.М.

зав. кафедрами проф. Ісаєнко В.М.,

проф. Гузій Н.В., доц.. Матвієнко Р.О.

 1. Звіт про роботу науково-методичної ради інституту за 2015-2016 навчальний рік та заходи щодо її поліпшення у контексті сучасних тенденцій розвитку університетської освіти України.

Доповідають: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

3. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів і співробітників університету

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

 

Склад науково-методичної ради

Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації:

Голова НМР –  Зазимко Наталія Михайлівна, заступник директора з навчально-методичної роботи, кандидат фізико-математичних наук

Заступник голови НМР – Хараман Наталія Олександрівна, ст. викладач кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, кандидат філологічних наук

Секретар НМР – Навроцька Діна Василівна, методист відділення перепідготовки

Члени НМР :         Сергієнко Володимир Петрович, директор Інституту, доктор педагогічних наук

Щиряєва Людмила Миколаївна, директор Навчально-наукового центру вечірнього навчання, доктор психологічних наук

Ніколаєва Наталія Геннадіївна, завідувач кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, кандидат філологічних наук

Марченко Наталія Вікторівна, доцент кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, кандидат педагогічних наук

Радчук Андрій Олександрович, доцент кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, кандидат історичних наук

Головко Вадим Віталійович, завідувач відділенням перепідготовки

 

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти