рекламаЗДО_дівчинка.jpg

Навчально-науковий інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова проводить
набір слухачів на щомісячні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (ЗДО)

Програму курсів розроблено відповідно до чинного законодавства – законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», з урахуванням стратегії, цілей, завдань оновленого Базового компонента дошкільної освіти, потреби підвищення якісних показників дошкільної освіти.

Зміст практичної складової Програми передбачає формування здатностей та готовності педагогічних працівників ЗДО до:
▪ змістово-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Державного стандарту дошкільної освіти;
▪ розвитку в дітей дошкільного віку базових якостей особистості;
▪ вивчення запитів й очікувань усіх учасників освітнього процесу в закладі освіти задля підвищення якості дошкільної освіти;
▪ проєктування індивідуальної траєкторії особистісно-професійного саморозвитку.
Обсяг програм – від 6 годин до 150 годин
Термін навчання – від одноденних тренінгів до 2-х тижнів занять
У кожній програмі є переліки вибіркових модулів
Вартість навчання від 200 до 1200 грн

Видаємо Свідоцтво або Сертифікат державного зразка.

Реєстрація на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти здійснюється на сайті Інституту за посиланням https://ippk.npu.edu.ua/hrafik-pidvyshchennia-kvalifikatsii-vchyteliv-vykladachiv-vykhovateliv-na-2022-rik
(через пошту gmail).
Контакти
(044) 239–30–97
(044) 288–25–58
(098) 927–48–48
(050) 604-47-74
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: https://ippk.npu.edu.ua/
Будемо раді сприяти вашому подальшому
професійному зростанню!

 

Навчально-науковий інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова проводить набір слухачів на щомісячні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (ЗДО).

Програму курсів розроблено відповідно до чинного законодавства – законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», з урахуванням стратегії, цілей, завдань оновленого Базового компонента дошкільної освіти, потреби підвищення якісних показників дошкільної освіти.
Зміст Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО складається з теоретичної, практичної підготовки, а також виконання завдань для самостійної роботи.
Теоретична складова програми зорієнтовна на:
 оволодіння основними категоріями і поняттями; цінностями дошкільної освіти, базовими принципами становлення компетентностей дитини в різних видах дитячої діяльності.
 формування здатності та готовності до: врахування українських традицій та міжнародних практик в реалізації змісту освітнього процесу;
 вдосконалення професійно-педагогічних компетентностей щодо впровадження інтеграційного підходу до організації фізичної, здоров’язбережувальної діяльності в ЗДО;
 формування навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО;
 оволодіння сучасними науково-теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо формування комунікативної, мовленнєвої, літературно-художньої компетентності дошкільників;
 самостійного опрацювання інноваційних технологій розвитку творчості дітей дошкільного віку;
 оволодіння основами інклюзії, корекційно-реабілітаційною допомогою відповідно до нозології.
Зміст практичної складової Програми передбачає формування здатностей та готовності педагогічних працівників ЗДО до:
 змістово-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Державного стандарту дошкільної освіти;
 розвитку в дітей дошкільного віку базових якостей особистості;
 вивчення запитів й очікувань усіх учасників освітнього процесу в закладі освіти задля підвищення якості дошкільної освіти;
 проєктування індивідуальної траєкторії особистісно-професійного саморозвитку.
Самостійна робота містить завдання, що спрямовані на поглиблене вивчення нормативних та інструктивно-методичних документів щодо організації освітнього процесу в ЗДО, завдання пошуково-дослідницького змісту.
Звітуючи про виконання завдань самостійної роботи слухачі презентують та захищають авторські проєкти за освітніми напрямами.
Обсяг програм – від 6 годин до 150 годин.
Термін навчання – від одноденних тренінгів до 2-х тижнів занять.
В кожній програмі є переліки вибіркових модулів.

                                           Нами забезпечується:
• сучасний рівень модернізованого освітнього середовища з професорсько-викладацьким складом, що налічує авторів підручників і навчальних посібників для закладів освіти усіх рівнів, розробників інноваційних методик навчання, експертів МОН України, сертифікованих тренерів, вихователів-новаторів, міжнародних експертів та ін.;
• якісний аудіо- та відеоконтент, мультимедійний супровід освітнього процесу за гнучкою системою з міжкурсовою підтримкою з подальшим накопиченням компетенцій і можливістю зарахування підвищення кваліфікації на наступний термін на базі відкритого інтегрованого освітнього середовища з інтелектуальним додатком для організації самоосвітньої діяльності педагога (ВІОС);
• очну, змішану (очно-дистанційну), дистанційну, дуальну (на робочому місці слухача) форми навчання.
За результатами підвищення кваліфікації слухачі отримують
Свідоцтво або Сертифікат державного зразка.

Реєстрація на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти здійснюється на сайті Інституту (через пошту gmail).

Контакти
(044) 239–30–97
(044) 288–25–58
(098) 927–48–48
(050) 604-47-74
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: https://ippk.npu.edu.ua/

Будемо раді сприяти вашому подальшому
професійному зростанню!

девочка_ладошки2.jpg

Навчальнзростаннюо-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова – базовий структурний підрозділ з підвищення кваліфікації фахівців

(Ліцензія МОН України серія                         АЕ № 527854)

                                   ПРОДОВЖУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ
                                            НА 2022 / 2023 Н.Р.
для навчання на сучасних щомісячних курсах підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, вищої освіти, керівних кадрів закладів та установ освіти за кошти юридичних і фізичних осіб.
                                           Нами забезпечується:
• сучасний рівень модернізованого освітнього середовища з професорсько-викладацьким складом, що налічує авторів шкільних підручників і навчальних посібників для закладів освіти усіх рівнів, розробників інноваційних методик навчання, експертів МОН України, учителів-новаторів, міжнародних експертів та ін.;
• якісний аудіо- та відеоконтент, мультимедійний супровід освітнього процесу за гнучкою системою з міжкурсовою підтримкою з подальшим накопиченням компетенцій і можливістю зарахування підвищення кваліфікації на наступний термін на базі відкритого інтегрованого освітнього середовища з інтелектуальним додатком для організації самоосвітньої діяльності педагога (ВІОС);
• очну, змішану (очно-дистанційну), дистанційну, дуальну (на робочому місці слухача) форми навчання.
Обсяг програм 6 -150 годин, термін навчання - від одноденних тренінгів, в тому числі на замовлення закладів освіти, до 3-х тижнів занять. В кожній програмі є переліки вибіркових модулів.
                                   Освітні програми включають:
• тренінгові методи навчання з використанням комп'ютерних технологій;
• новітні методики зі STEAM-освіти, інклюзивної освіти тощо;
• вебінари, конференції, тестування, індивідуальні консультації;
• участь у міжнародних заходах (круглі столи, дискусійні клуби, семінари, освітній туризм тощо);
• опрацювання дистанційних модулів за місцем проживання.
За результатами підвищення кваліфікації слухачі отримують Свідоцтво або Сертифікат державного зразка.
Контактні телефони: (044) 239-30-97, (044) 288- 25-58, (050) 604 47 74,
(098) 927 – 48 - 48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Реєстрація на курси на сайті Інституту https://ippk.npu.edu.ua (через пошту gmail)


                 Раді сприяти вашому професійному зростанню!

Відповідно до наказу ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова В.П. Андрущенка № 187-П щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції в Навчально-науковому інституті неперервної освіти (ННІНО) вирішено призупинити освітній процес курсів підвищення кваліфікації та перенести початок навчання наступних груп:
1. групи КСВ-5.20 «Підвищення кваліфікації вчителів математики, фізики, інформатики» з 16.03.2020 на 06.04.2020 (термін навчання – 06.04.2020-17.04.2020).
2. групи КСВ-6.20 «Підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної галузі (вчителі англійської, німецької, французької мов) з 23.03.2020 на 27.04.2020 (термін навчання – 27.04.2020-08.05.2020).

Оголошено набір слухачів на курс

«Основи психологічного консультування в методі позитивної психотерапії»

Термін навчання 3 місяці (4 рази в тиждень по 5 ауд.год)

Запуск групи 02 грудня 2019 року

Вартість навчання 5800грн. Група формується від 10 слухачів.

За результатами навчання видається свідоцтво державного зразка

Запис на курси за телефоном +38(044) 234-77-47
або заповніть анкету для реєстрації на курси 

 

drag-b3 березня 2019 року Навчально-науковий інститут неперервної освіти спільно з Фізико-математичним факультетом проводять День відкритих дверей. 
Початок заходу об 11 годині на 4 поверсі центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова.
Запрошуємо усіх бажаючих.

Оголошується додатковий набір на вечірні курси англійської мови ( рівень – Starter).

Навчання проводиться двічі на тиждень (понеділок та п'ятниця) з 17:00-19:00.

Навчальний матеріал розрахований на 72 години. Вартість – 2 500 грн.

У випадку зацікавлення просимо звертатися в 106 кабінет Навчально-наукового інституту неперервної освіти або за телефонами (044) 234-77-47, (098) 992-76-17

snt-fppk

УВАГА!!!

12 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ о 10:50 в аудиторії 5.8 центрального корпусу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбудеться засідання Студентського наукового товариства Навчально-наукового інституту неперервної освіти.

Порядок денний:

  1. Прийняття нових членів до СНТ ННІНО.

  2. Обрання голови, заступника, секретаря та делегатів СНТ ННІНО.

  3. Різне

ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ

ЯВКА ЧЛЕНІВ СНТ ОБОВ’ЯЗКОВА!

4 вересня 2018 року відбудеться лекція (зустріч) директора Навчально-наукового інституту неперервної освіти, професора Сергієнка В.П. зі студентами стаціонарної форми навчання.
Початок лекції об 11:00.
Місце проведення – ауд. №340.
Відповідальність за своєчасне прибуття та стовідсоткову явку студентів покласти на завідувачів кафедр, голів студентського самоврядування, профбюро, старост груп.
Шановні студенти!
 
Повідомляємо, що поселення в гуртожиток №6 НПУ імені М. П. Драгоманова, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Космічна, 8А, буде проходити:
для 1 курсу – 27 серпня з 9:00;
для 5 курсу – 28 серпня з 9:00;
для 3, 4 і 6 курсів – 29 серпня з 9:00.
 
1 курсу мати з собою медичну довідку та паспорт, 2,3,4,5,6 курси – флюорографія, завірена в студентській поліклініці Університету, 1 і 5 курси – довідки з місця проживання та флюорографія.
   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти