Перелік короткотривалих тренінгів на 2020 рік
Навчально-наукового інституту неперервної освіти
НПУ імені М.П. Драгоманова
Тривалість курсів:
• Одноденні – 8 год.
• Дводенні – 15 год.
• Чотириденні – 30 год.
 
В кінці тренінгу видаються сертифікати
 

Викладач

Назва тренінгу

Телецька Л.І.

Початкова школа:

1. Інтегрований підхід в навчанні в контексті НУШ

Андріяшина Н.В.

Психологія:

1. Оптимізація міжособистісної взаємодії

2. Профілактика емоційного вигорання

3. Особливості спілкування вчителя з батьками

4. Особливості спілкування вчителя з дітьми

5. Вирішення конфліктних ситуацій взаємодії

Шульженко Д.І.

Інклюзія:

1. Технології інклюзивної освіти

Ходунова В.Л.

Мистецтво:

1. Методика і педагогічні технології розвитку особистості дітей дошкільного віку в процесі оволодіння малюванням

Кухар Л.О.

Інформатика:

1. Розробка мультимедійних та інтерактивних презентацій;

2. Інтерактивні вправи в навчальному процесі;

3. Підтримка дистанційних форм навчання в закладі освіти

4. Використання хмарних технологій в управлінні навчальним процесом

Чернега П.М.

Історія:

1. Генеза духовності українського народу

2. Українська культура в європейському вимірі

3. Історія української культури

4. Повсякдення в шкільному курсі історії України

5. Повсякдення в шкільному курсі Всесвітньої історії

6. Мікроісторія України

7. Український народ в історії доби СРСР

8. Етнічна історія та етногенез українців

9. Українська етнопедагогіка

Гальона Н.П.

Українська мова:

1. Підготовка учнів до ЗНО з української мови

2. Інтерактивне навчання на уроках української мови

3. Використання кейс-методу під час вивчення української мови та літератури

Осьмірко Л.О.

Англійська мова:

1. Навчання англійської мови школярів за допомогою онлайн-вправ

2. Комунікативна методика навчання іноземної мови

 

Сергієнко В.П.

Тренінг по природничим наукам спільно на базі МАН України з фізики:

1. Навчання фізики в інформаційному суспільстві

Калінін І.В.

Тренінг по природничим наукам спільно на базі МАН України з хімії :

1. Ксенобіотики – одна із основних загроз сьогодення

2. Нанохімія і природні дисперсні системи

3. Колоїдні системи природних вод

4. Біорозкладні матеріали на основі біополімерів

5. Силікатні мінерали та породи

Прибора Н.А.

Тренінг по природничим наукам спільно на базі МАН України з біології:

1. Буферні системи організму

2. Роль мікроелементів для біологічних систем

3. Організм як колоїдна система

4. Порушення обміну речовин в організмі та виникнення пов’язаних з цим патологічних станів

Гринюк Т.А.

Тренінг по природничим наукам спільно на базі МАН України з географії:

1. Новітні тенденції в розвитку суспільно-географічної науки

Верпатова Н.Ю.

Математика:

1. Сучасні форми роботи на уроках математики в особистісно-орієнтованому навчанні

2. Мистецтво ставити запитання і розвиток мислення учнів на уроках математики

Мужановська М.М.

Навчання ментальної арифметики на основі навчально-розвивального курсу Індиго

Слабко В.М.

Технології:

1. Проектно-технологічна культура вчителя технологій

Тренінги по природничим наукам на базі МАН України

Поліхун, Сліпухіна

1. Загальне тлумачення та особливості технології STEM

Поліхун

1. Змагальний компонент в технології STEM

Сліпухіна

1. Загальні підходи наукової освіти: стандарти, технології, парадигми

Чернецький

1. Інформаційно-технологічна складова STEM освіти. Основи цифрової дидактики

Чернецький,Ткаченко

Постова, Білик

1. Прикладні аспекти цифрової дидактики «фізика та астрономія», «географія», «хімія та біологія».

Шаповалови

1. Трансдисциплінарний підхід в реалізації STEM проектів

Вахняк

 

«Дошкільна освіта»

1. Семінар-практикум з елементами тренінгу «Алгоритм використання STREAM-освіти у дошкільній освіті».

2. Тренінг «Формування життєвої компетентності дошкільників засобами LEGO - технологіі».

3. Семінар-тренінг «Родзинки формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку».

4. Тренінг з елементами рольових Ігор «Творчий підхід педагога до інтеграціі освітнього процесу закладу дошкільної освіти».

5. Семінар-практикум з елементами тренінгу «Інтерактивні методи організації педагогічних рад у ЗДО».

6. Тренінг «Формування культури інженерного мислення у дітей дошкільного віку».

7. Тренінг «Інноваційні підходи до організації природничо-математичної освіти дошкільників».

8. Освітянські арабески з елементами тренінгу «Особливості використання основ дизайну у роботі з дошкільниками».

9. Семінар-практикум з елементами тренінгу «Організація предметно-розвивального для дитячого дизайну у закладі дошкільної освіти».

10. Тренінг «Конструктивність педагога у взаємодії з батьками».

11. Тренінг «Квест технологія в арсеналі сучасного вихователя ЗДО».

12. Тренінг «Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес закладу дошкільноі освіти».

13. Семінар-тренінг з елементами майстер-класу «Методика ТАН-Содерберг як інструмент сучасного вихователя закладу дошкільної освіти».

14. Тренінг з елементами ділової гри «Сучасний заклад дошкільної освіти в тандемі з Новою українською школою».

15. Тренінг «Розвиток творчої особистості - пріоритетний напрямок дошкільної освіти».

16. Тренінг «Ігрові технології в контексті формування соціальної компетентності дошкільника».

17. Тренінг «У співпраці - результат: інноваційні технології роботи ЗДО з формування культури батьківства».

 

Бицюра Ю.В., Красман Н.В.

Фінансова грамотність

Реєстрація за телефоном

044-234-77-47

 
   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти