Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної online - конференції «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання», а також у Міжнародних тренінгах з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти. Термін проведення заходів 25-27 березня 2021 року.

Планується робота конференції за такими напрямами:

 1. STEAM навчання – світовий освітній тренд
 2. STEAM-освітні платформи як чинник сприяння розвитку природничо-математичної і технологічної освіти
 3. Експериментальні майданчики STEAM-навчання
 4. Підвищення кваліфікації вчителів нової української школи
 5. Інноваційні методи викладання, навчання і менеджменту в освіті
 6. Інформаційні технології в сучасній освіті: еволюція можливостей
 7. Терапія творчістю: від теорії до практики в просторі STEAM-освіти.
 8. Музична терапія в освітньому просторі.
 9. Музичний коучинг: трансформація через мистецтво

         Робочі мови конференції: українська, англійська.

         Форма участі в конференції та тренінгах – дистанційна.

Календар конференції та тренінгів:

 • прийом тез доповідей продовжено до 15 березня 2021 року
 • дні роботи (інтернет-режим обговорення доповідей): 25-27 березня 2021 року
 • проведення тренінгів: 26-27 березня 2021 року

   Для участі у роботі конференції необхідно до 1 березня 2021 року:

 • заповнити on-line заявку на участь у конференції
 • сплатити оргвнесок конференції (за умови участі в одному майстер-класі – 300 грн (12$), за умови участі у двох та більше– 500 грн(18$)) та надіслати скан або фото квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: o.v.fedas@npu.edu.ua - реквізити для сплати вказані в on-line заявці
 • тези доповідей обсягом до 5 сторінок просимо надсилати на e-mail: o.v.fedas@npu.edu.ua (з поміткою в темі листа «Тези»)
 • за умови участі лише в пленарному засіданні без друку тез доповіді організаційний внесок не сплачується.

       У рамках конференції буде проведено Міжнародні одно (6 годин) - та дводенні (15 годин) тренінги з міжнародною участю для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.

            Тренінги будуть проводитися в дистанційній формі. Усіх учасників тренінгів та майстер-класів буде забезпечено сертифікатами з підвищення кваліфікації відповідно до обраної тематики і тривалості. Бажаючим взяти участь у майстер-класах і тренінгах необхідно до 1 березня 2021 року внести дані до реєстраційної форми.

Вимоги до тез доповідей:

 обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абзац - відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Приклад оформлення тез:

Остапенко Г. М.

доктор педагогічних наук,

професор кафедри освіти дорослих

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

м. Київ, Україна

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ

Текст……[1, с. 10].

Література:

 1. Степаненко В. М. Інновації у викладанні української мови в школі. Освіта України. 2013. № 6. С. 150 – 158.

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Остапенко Г.М.)

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за науковий рівень доповіді, обґрунтованість висновків, достовірність результатів, наявність плагіату несуть автори.

     Електронні сертифікат учасника конференції, програма та збірка тез доповідей будуть надіслані на зазначену у відомостях про автора електронну адресу, а також розміщені на web-сторінці сайту Навчально-наукового інституту неперервної освіти https://ino.npu.edu.ua протягом 14 днів від початку конференції.

Контактні особи:

Федас Ольга Володимирівна, project manager, викладач Навчально-наукового інституту неперервної освіти (ННІНО) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, (067) 724-87-67 viber

Марченко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, тел. (097) 570-04-91 viber

Місце проведення конференції  і тренінгів:

м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 103 (станція метро «Університет»)

Завантажити інформаційний лист

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти