Міжнародна діяльність

факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова

 

 
tempus-2

Проект «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС»

145029-2008-SE-JPCR

 

 

sergienko 60

Координатор проекту – в.о. декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Сергієнко В.П.

 

Мета проектупроект покликаний здійснити внесок в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, необхідних для загальноосвітньої та вищої шкіл, закладів управління освітою та урядових структур, та післядипломних освітніх програм, спрямованих на встановлення тісних зв'язків між університетами та регіональним освітнім середовищем, сприяння підвищенню рівня викладання та моніторингу якості освітніх програм у загальноосвітній та вищій школі. Також метою цього проекту є широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві. Проект відповідає національним пріоритетам України в галузі освіти.

Проект передбачає наступні результати:

 • Запровадження спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Фізика», «Математика» та «Інформатика» ОКР бакалавр. Запровадження підготовки магістрів з освітніх вимірювань.

 • Розроблення нових та оновлення існуючих курсів з освітніх вимірювань для підготовки бакалаврів та магістрів.

 • Підготовка викладачів до викладання нових курсів у галузі освітніх вимірювань.

 • Створення web-сайту «Освітні вимірювання» на платформі системи управління навчанням, з усіма необхідними навчально-методичними матеріалами в електронній формі.

 • Поширення результатів Проекту серед широкого освітнього загалу.

 osv-vymir1

osv-vymir2Магістерська програма «Освітні вимірювання» створювалася як один з практичних прикладів реалізації положень Болонського процесу в країнах-партнерах. У програмі використані можливості сучасних інформаційних технологій інтерактивного навчання і вже наявний в країнах ЄС досвід підготовки та викладання навчальних дисциплін в галузі освітніх вимірювань.

В рамках виконання проекту створено єдину структурно-логічну схему освіти в галузі «Освітні вимірювання» з наступністю навчальних модулів відповідно до Державних стандартів вищої освіти країн консорціуму і Болонською декларацією.

 

Результати проекту

osv-vymir3

 • Компетентнісна модель магістра в галузі «Освітні вимірювання».

 • Акредитація спеціалізації «Освітні вимірювання».

 • Затверджені і впроваджені навчальні плани.

 • З 2010 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова здійснюється підготовка магістрів із спеціалізації «Освітні вимірювання».

 • Комплекти методичних матеріалів, що забезпечують навчальний процес (робочі програми, курси лекцій, дистанційні курси, тестові матеріали для діагностики знань). 

• Серія оригінальних підручників і навчально-методичних посібників (32 видання).

 Розширено технічну базу Університету:

 • НПУ ім. М.П. Драгоманова - 1 комп’ютерний клас та 1 мультимедійна лабораторія з освітніх вимірювань,

 • Комп'ютерні класи використовуються в навчальному процесі для лекцій, електронних тестів, практичних занять; для проведення відеоконференцій та семінарів, дистанційного навчання студентів; для підготовки дисертаційних робот і т.д.

 • Електронні версії підручників і мультимедійні презентації для лекцій з основних курсів спеціалізації.osv-vymir4

 • Комп'ютерні інформаційні методики впроваджені в наступні навчальні курси магістерської програми: Принципи тестування, Основи конструювання тестів, Організація дистанційної освіти в навчальному закладі, Методологія і методи досліджень в освіті, Комп’ютерні технології в тестуванні, Тестування в галузі природничо-математичних наук, Тестування в галузі гуманітарних наук, Моніторинг якості освіти, Основи педагогічного оцінювання, Аналіз даних в освіті та ін.

 • Цикли відкритих лекцій та науково-практичних семінарів професорів з університету Mälardalen (Швеція), Гельсінського технологічного університету (Фінляндія), Римського університету «La Sapienza» (Італія), Кельнського університету (Німеччина) для студентів магістратури та зацікавлених викладачів з різних предметів спеціалізації «Освітні вимірювання».

 • Тренінги та заходи щодо підвищення кваліфікації з різних предметів. Участь викладачів, співробітників, аспірантів і студентів у роботі національних тематичних конференцій, форумів, літніх шкіл та семінарів.

 • Проведення робочих нарад з обміну досвідом, консультативних зустрічей з координатором, колегами та представниками Національного TEMPUS -офіс.

osv-vymir5

14 травня 2014 р. в ході Міжнародної конференції «Tempus-Україна @20» В.П. Сергієнко виступив із доповіддю про виконання проекту "Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС", що визнаний одним з кращих за результатами впровадження.

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти