Запрошуємо всіх бажаючих на навчальну програму «Референт. Помічник керівника» ( 1,5 міс.)

Повідомляємо, що референт – це особа, яка забезпечує органiзацiйний, експертно-консультативний, iнформативний та координативний супровiд управлiнської, наукової та iншої дiяльностi керiвника, адмiнiстрацi або окремої посадової особи з метою забезпечення їхньої управлінської діяльності.

Професія референта визначена у Класифікатора професій ДК 003:2010 (в редакції 2019 р.) – 3436.1 Референт. Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Контактний телефон: (044) 234-77-47

Мета програми:
формування комплексу знань та умінь щодо професійної діяльності референта та помічника керівника.

     Основним завданнями програми є набуття компетентностей щодо принципів організації роботи референта та формування необхідних для референта комплексу знань та умінь щодо забезпечення ефективної діяльності керівника організації на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

    У процесі навчання надання знань і умінь щодо:

– технологій управління організацією, прийняття різних видів управлінських рішень;

– системного і креативного мислення;

– основних положень теорії й практики референтської діяльності (планувальної, організаційної, інформаційної, аналітичної, спічрайтерської діяльності);

– принципів організації робочих нарад, ділових поїздок та інших комунікаційних заходів;

– правил ведення ділових бесід і телефонних переговорів;

• основ професійної ділової етики, сетикету, мовленнєвої комунікації, ділового протоколу;

• виконання основних видів робіт у сфері документаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення управлінської діяльності на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

– пошуку, зберігання, систематизування, опрацювання інформації різних видів, необхідної для реалізації керівником його управлінських функції;

– раціональної організації робочого місце референта та керівника організації відповідно до можливостей сучасних інформаційних технологій.

Курс має три навчальні модулі («Загальні питання управління», «Основи референтської діяльності», «Інформаційні технології в референтській діяльності») і розрахований на шість тижнів (півтора місяці).

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 3 КУРСУ

(напрям або галузь знань) «Управління та адміністрування»

напрям підготовки (спеціальності) «Менеджмент»

навчальна програма «Референт. Помічник керівника» ( 1,5 міс.)

Спеціальність відповідно до Класифікатора професій
ДК 003:2010 – 3436.1 Референт. Помічник керівника підприємства (установи, організації)

 

 

 

п/п

 

 

 

 

Змістовні модулі

Кількість годин

Всього:

З них:

Аудиторні

В т.ч.

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Модуль 1. Загальні питання управління

56

56

36

20

 

1.1

Загальна теорія управління

 

12

8

4

 

1.2

Теорія організації

 

12

8

4

 

1.3

Прийняття управлінських рішень

 

12

8

4

 

1.4

Системне мислення

 

10

6

4

 

1.5.

Психологія управління

 

10

6

4

 

2.

Модуль 2. Референтська діяльнісить

102

102

44

58

 

2.1

Науково-практичні підходи до референтської діяльності. Референт в системі управління.Психологія референтської діяльності.

 

16

10

6

 

2.2

Організаційна діяльність референта. Організація праці кервника. Тайм-менеджмент.

 

18

6

12

 

2.3.

Комунікаційна діяльність референта. Ділові комукнікації. Ділові переговори. Діловий етикет. PR-технології. Робота з засобами масової інформації. Організація Web-комунікацій

 

22

10

12

 

2.4.

Інформаційна та аналітична діяльність референта. Управлінська аналітика. Підготовка ділових документів. Основи аналізу текстів. Стилістика ділового тексту.

 

22

10

12

 

2.5.

Спічрайтерство

 

12

4

8

 

2.6.

Організація роботи в соціальних мережах

 

12

4

8

 

3.

Інформаційні технології в референтській діяльності

80

80

14

66

 

3.1

Організація ефективного документообігу з використанням табличного процесора MSWord

 

20

2

18

 

3.2

Опрацювання табличних даних засобами електронних таблицьMS Excel

 

20

4

16

 

3.3

Створення мультимедійних та інтерактивних презентацій.

 

18

4

14

 

3.4

Візуалізація даних. Технології опрацювання графічної інформації

 

14

2

12

 

3.5.

Використання хмарних технологій для спільної роботи з документами

 

8

2

6

 

4.

Комплексний випускний залік

 

2

 

 

 

 

ВСЬОГО:

240

240

94

144

 


 

 

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти