НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Оголошує додатковий набір без ЗНО на базі вищої освіти

(диплом магістра або спеціаліста) за будь-якою іншою спеціальністю

до магістратури за спеціальністю 014 Середня освіта (українська мова і література)

Галузь знань - Освіта / Педагогіка

Форма навчання - заочна

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література)»

Кваліфікація - магістр освіти (українська мова і література),

викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури;

Термін навчання - 1 рік 10 місяців

Вартість навчання – 18 300 грн

Прийом заяв та документів проводиться з 15 вересня до 21 вересня 2021 р. до 18:00 годин

Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування

проводяться з 22 по 24 вересня 2021 р

Рекомендації для зарахування 25 вересня 2021 р.

Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18 – 00 26 вересня 2021 р.

Наказ про зарахування 27 вересня 2021 р.

Кращі наукові школи дошкільної освіти сприятимуть Вашому професійному зростанню !

Нами забезпечується:

сучасний рівень модернізованого освітнього середовища з професорсько-викладацьким складом, що налічує авторів шкільних підручників і навчальних посібників для закладів освіти усіх рівнів, розробників інноваційних методик навчання, експертів МОН України, міжнародних експертів та ін.;

якісний аудіо- та відеоконтент, мультимедійний супровід освітнього процесу за гнучкою системою на базі відкритого інтегрованого освітнього середовища з інтелектуальним додатком для організації самоосвітньої діяльності студента (ВІОС);

Контактні телефони: (044) 239-30-97, (044) 288- 25-58, (066) 355–39–27 Мельник Любов Михайлівна

E-mail: ippk@npu.edu.ua